Šumavské čtvrtky: Tajemství šumavských vod

Vytisknout

Šumavské čtvrtky – 14. dubna 2016, Ing. František Nykles, Jaroslav Vogeltanz: Tajemství šumavských vod

Před sedmnáctou hodinou v přízemí Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje postávají hloučky lidí a přicházejí další. Všichni čekají na zahájení další z přednášek cyklu „Šumavské čtvrtky“.

Trochu zlobí technika – neběhají obrázky, a tak začínáme až v 17:15 h. Ve studovně je kolem stovky lidí, takže bylo třeba zase donést židle.

Slova se ujímá pan Nykles. Nejznámější řekou na Šumavě je bezesporu Otava, která nepramení, ale vzniká soutokem Křemelné a Vydry u Čeňkovy pily. Za pramen je považována řeka Vydra. Za doby Karla Klostermanna se jí říkalo Horní Otava. Ale ani ta nemá jednoznačně určený pramen – vzniká na Modravě soutokem Roklanského a Modravského potoka, který těsně před Modravou přibírá vodu z Filipohuťského potoka.

Cestujeme nejen po vodě a proti vodě, ale i proti času. Dovídáme se, jaké objekty stály na březích potoků, jak lidé dokázali využít i malé množství vody pro pohon mlýnů, hamrů, pil i pro napájení dobytka. Jak hospodařili s vodou v zimě a jak dokázali zachytit vodu z tajícího sněhu pro období, kdy se plavilo dřevo nebo bylo vody málo. Modravský, Roklanský, Filipohuťský potok, ale i Javoří potok, Březenský a Luzenský – veškerá voda se dala využít. Obrázky potoků a potůčků doplňují právě i fotografie starých obydlí, hospodářských budov a malých vodních objektů – mlýnů, pil, hamrů.

Samostatnou kapitolou je Vchynicko-tetovský plavební kanál, který propojuje řeku Vydru s Křemelnou - obchází kamenité koryto řeky Vydry nevhodné pro plavení dřeva, a Sekerským (Plavebním) potokem padá do Křemelné. Později, kdy už se dřevo neplavilo, využila se voda kanálu pro výrobu elektrické energie (Ing. Karel Kosek).

Začali jsme pozdě, a tak necháváme ještě alespoň několik minut navíc. Ale čas je neúprosný. Je 18:45 a musíme končit. Ještě vylosovat a pozvat na další přednášku. A představit knihu vydavatelství a nakladatelství Starý most, s. r. o. „Tajemství šumavských vod I“, jejíž název a některé autory jsme si pro dnešní přednášku vypůjčili. Kniha vyšla před Vánocemi 2015. Jestli se vám „vodní putování“ líbilo, můžete v knížce pokračovat.

 

JK

 

Wednesday the 19th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins