Šumavské čtvrtky 12. ledna 2017: Šumava v historii času

Vytisknout

Ing. Alois Pavličko, Ph.D.: Šumava v historii času

Alois Pavličko se narodil v roce 1961 v Prachaticích. Po studiu na Jihočeské univerzitě se začal aktivně angažovat v oblasti kultury a především v otázce ochrany přírody a krajiny. V letech 1998 - 2002 byl zastupitelem města Prachatice. O dva roky později (v letech 2004 - 2007) působil jako pátý ředitel Správy Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

 

Na otázku "Co pro Vás znamená Šumava?", odpověděl: "Domov. Mám tu předky 400 let zpátky. Malovali na sklo, ..."

 

Šumava se vyvíjí tisíce let a s ní samozřejmě ruku v ruce i flora a fauna. Činnost člověka způsobila vyhubení některých druhů - jak rostlin, tak zvířat. Je zajímavé, že některé druhy se adaptovaly i na dnešní podmínky a přežily, jiné jsou nenávratně pryč, a objevují se i druhy nové – což je dokázáno na motýlech.

 

Velmi specifická jsou pro Šumavu rašeliniště.

 

A máme pustit člověka z Březníku přes Modrý sloup na Luzný? Blízko cesty jsou dvě rašeliniště. Je dnešní návštěvník Šumavy tak ukázněný, aby šel opravdu jen po cestě a nešlapal tam, kam nemá? Lidská šlápota v jednom rašeliništi zmizí za několik minut, zatímco ve druhém je znatelná několik týdnů.

Je opravdu nutné bohatství Šumavy vědomě ničit?

 

A co tetřev – přežije další generace lidí?

 

Během zajímavé přednášky vnímavému posluchači jistě napadlo mnoho otázek, na které si musíme odpovědět sami.

 

JK

 

 

Více fotek najdete tady po kliknutí