Šumavský čtvrtek 8. 2. 2018 - cyklus přednášek

Vytisknout

pokračoval přednáškou „Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, život a dílo“, kterou přednesl Václav Sklenář.

Osmého února, týden po úspěšné vernisáži výstavy „Karel Klostermann – spisovatel Šumavy“ se konala další přednáška cyklu „Šumavské čtvrtky“. Musím zcela otevřeně přiznat, že takový zájem jsme nečekali – přednášky se zúčastnilo přes 100 osob - studovna SVK PK praskala ve švech.

Václav Sklenář, předseda spolku Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, nejdříve mluvil o životě Karla Klostermanna – o jeho pobytu v Plzni, svatbě s Betty Juránkovou i o velkolepém pohřebním průvodu. Připomenul i časté spisovatelovy pobyty v Srní a jeho okolí.

Přednášející se zmínil o Klostermannových románech „Ze světa lesních samot“ a „V ráji šumavském“. Několika citáty ukázal mistrné popisy šumavské přírody, především pralesa. Zmínil i osudy a těžký život lidí, žijících v dřívějších dobách na Šumavě. Nesmíme však zapomínat ani na bohatou povídkovou tvorbu Karla Klostermanna.

V závěru přednášky ukázal Václav Sklenář několik obrázků dnes již neexistujících domů, kde Karel Klostermann na Šumavě žil nebo kde se odehrávaly osudy hrdinů jeho románů.

JK

Fotky z přednášky najdete tady

Friday the 1st. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins