ŠUPUT 2023

Vytisknout

ŠUPUT 2023 - Vintířova stezka 1. část

Počet účastníků: 7 členů ŠC + 4 kamarádi

 

 

Milí přátelé, kamarádi, členové i nečlenové  našeho spolku Šumavské cesty.

Chtěl bych se s vámi podělit o dojmy z letošního Šumavského putování. Uskutečnilo se od čtvrtka 28. 9. do neděle 1.10. Prošli jsme část trasy po stopách sv. Vintíře. Po zanechání našich přibližovadel u nádraží v Alžbětíně jsme se vlakem s přestupy a výlukou dopravili až do Niederalteichu. Naše cesta začala v klášteře benediktinů na dohled od Dunaje.

Na nádvoří jsme se dozvěděli něco o historii kláštera a sv. Vintíři. Posilnili jsme se z vlastních zásob, aby nám nohy příliš nespílaly při pochodu po asfaltu. Slunce pořádně připalovalo a v dálce jsme v oparu rozeznávali známé šumavské kopce. Po tom parnu bylo večerní pivko v hostinci v Ranzingu ta nejlepší tečka. Další dva dny se začala cesta zvedat do kopců. Proplétali jsme se lesy a loukami mezi bavorskými vesnicemi. Většina z nás ušla denně tak 20 kilometrů, ale někteří ctižádostiví jedinci cestou (snad záměrně) odhazovali mobily nebo bloudili, aby mohli nachodit více kilometrů. Zajímavý způsob tréninku a sebeprezentace. Cestou na nás vykukovaly nejrůznější připomínky na sv. Vintíře. Dřevěné sochy, místa bývalých pousteven a další poutní místa.Po noclezích v Rinchnachu a Lindbergmuehle jsme vyrazili konečně vzhůru k hranici na Gsenget. Nožičky už jsme měli pěkně ušoupaný, ale udělali jsme si odbočku k jelení oboře. Díky vedení našeho šumavského rangera Pavla jsme se na hranici dostali nádhernou, dnes ne běžně užívanou cestou s úžasnými výhledy zpět na bavorskou stranu Šumavy. Pak už nám zbývalo se jen skutálet podél potoka do Prášil a v hospodě u Michala akci řádně ukončit.

 

PP

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins