Články

Šumavské čtvrtky - rekapitulace a statistiky

Vytisknout

Cyklus přednášek o Šumavě „Šumavské čtvrtky“ definitivně skončil. Každý druhý čtvrtek v měsíci s výjimkou prázdninových měsíců července a srpna probíhaly od 17 hod. ve studovně Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje přednášky na různá témata, která mají spojitost se Šumavou.

Cyklus zahájil 8. října 2015 ředitel Národního parku Šumava Mgr. Pavel Hubený přednáškou na téma „Šumavský smrk“ a ukončil jej 14. června 2018 přednáškou na téma „Známé a neznámé pralesy Šumavy“.

 

TROCHA STATISTIKY

V tomto období bylo v plánu celkem 29 přednášek, uskutečnilo se jich 26, z toho pouze 3 byly zrušeny (dvě ze zdravotních důvodů přednášejících, jedna z technických důvodů). Zrušeny byly tyto přednášky:                        

11. února 2016 „Křehká obživa – sklářství na Šumavě“ PhDr. Jitky Lněničkové;

9. března 2017 „Velikonoce na Šumavě“ PhDr. Vladimíra Horpeniaka;

11. ledna 2018 „Král Šumavy“ Davida Žáka. 

Celkem se všech přednášek zúčastnilo 1670 posluchačů, což je v průměru na jednu přednášku 64 osob.

 

Nejvíc účastníků přišlo na následující přednášky:

12. listopadu 2015 „Historie lyžování“ Emila Kintzla – 142;

10. března 2016 „Architektura šumavských chalup“ Ing. arch. Petra Šneberka – 127;

13. října 2016 „Zmizelá Šumava“ Emila Kintzla – 107.

 

Nejméně lidí, pouze 18, se zúčastnilo 8. září 2016 přednášky „Drahé kovy Šumavy a Pošumaví“ Aleše Červeného – je zřejmé, že první polovina září ještě přeje dovoleným.

Na vstupenkách bylo celkem vybráno 83 500,- Kč.

Oba hlavní organizátoři, spolky Šumavské cesty, z. s. a Karel Klostermann - spisovatel Šumavy, z. s. se domluvili, že čistý zisk ve výši 40 436,- Kč bude použit na akci „Úprava pietního místa na Stodůlkách“.

 

Na přednáškách se podílelo celkem 20 přednášejících. Nejvíc jich přednesl Emil Kintzl – čtyři, po dvou potom Mgr. Pavel Hubený, Ing. Jiří Kec, PhDr. Vladimír Horpeniak a Václav Sklenář.

Pět přednášejících dorazilo do Plzně ze Správy Národního parku Šumava – Mgr. Pavel Hubený, Ing. Jiří Kec, Ing. Pavel Bečka, Ing. Jan Kozel, Ph.D. a RNDr. Iva Bufková, Ph.D.

I další přednášející byli z různých míst Šumavy a Pošumaví – např. PhDr. Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy v Kašperských Horách, PhDr. Jitka Lněničková z muzea skla PASK v Klatovech.

 

PODĚKOVÁNÍ 

patří všem přednášejícím i všem našim členům, kteří se podíleli na přímé organizaci v SVK PK, na zajištění přednášejících, dále partnerům, bez kterých by cyklus přednášek nemohl existovat – Správě Národního parku Šumava, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje i našim spoluorganizátorům - spolku Karel Klostermann - spisovatel Šumavy, z. s. .

Nad celou akcí převzal záštitu náměstek primátora města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Velký dík potom všem, kteří na přednášky chodili (mnozí i pravidelně) - bez vás by to celé nemělo smysl!

 

Zpracovala Jana Kolářová, Šumavské cesty, z. s.

 

 

Sunday the 25th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins