Aktivní léto 2015 v Dobré Vodě – sobota 11. 7. 2015

Vytisknout

11. červenec 2015 byl pro naši organizační skupinu významným dnem, neboť jsme si vzali na starost zajištění programu tohoto dne v rámci Aktivního léta na Dobré Vodě 2015.

Naším nosným tématem byly "Léčivé plevele v okolí Dobré Vody". A protože jsme se necítili být až tak dobrými odborníky v oblasti kytičkologie, požádali jsme o pomoc botaničku Západočeského muzea v Plzni RNDr. Sylvii Pecháčkovou. Ona si k sobě přivedla ještě svoji kolegyni RNDr. Zdeňku Chocholouškovou ze ZČU v Plzni. Tím byl náš původně pětičlenný tým (Táňa Florianová, Vlasta Bureš, Jitka, Pavel a Kamík Bečvářovi) významně početně a zejména odborně posílen. Abychom bez problémů zvládli celý připravený program, požádali jsme o výpomoc ještě Ivču Medeovou a paní doktorka Chocholoušková si přivezla rodinného otroka v podobě syna Matyáše. Počítali jsme pochopitelně především s venkovní vycházkou v terénu, ale v záloze byl i náhradní program pro uplakané počasí. Díky Azurákovi (Vlastíkovi) však dešťová varianta nebyla vůbec zapotřebí. Už v pátek večer se průzkumná skupina (Táňa a Vlasta) vydala hledat vhodnou trasu - nakonec jsme vycházku naplánovali jen z Dobré Vody na Březník a přes Pustinu zpět. V sobotu dopoledne jsme se už v plném složení s oběma botaničkami vydali na generální zkoušku, abychom si okruh vyzkoušeli v praxi. Ukázalo se přitom, že botanické tempo je ještě pomalejší než nejnižší stupeň Burešova turistického tempovníku (někde mezi stojem na místě a pomalou důchodcovskou rychlostí), a tak jsme v ostré odpolední verzi rozsah trasy ještě nepatrně zkrátili. Po obědě jsme s napětím očekávali, kolik zájemců přijde - a byli jsme příjemně překvapeni, neboť celá skupina včetně pořadatelů nakonec čítala asi 31 osob (5 děti a 26 dospělých), i když ne všichni celý okruh dokončili (mezi účastníky byla i paní Malá). Krom odborného kytičkového výkladu a poznávání květeny i trav se účastníkům akce dostalo i místopisného popisu při výhledech z Vintířovy skály.

Po návratu do Domu sv. Vintíře byla pro vytrvalce připravena ochutnávka bylinných čajů a všichni si mohli vyzkoušet své čichové receptory a pokusit se poznat usušené bylinky schované v plátěných pytlíčcích. Kytičkový program skončil až před 18. hodinou. Je jen škoda, že na večerní představení chomutovského divadla Nahoď nepřišel nikdo cizí. Nakonec ale díky početné skupině pořadatelů byl v hledišti téměř dvojnásobek počtu herců a představení zdárně proběhlo. Hra se nám líbila a shodli jsme se i s účinkujícími, že měla v kostele zvláštní atmosféru. A protože jsme byli zvídavými žáky svých učitelek, vydali jsme se i v neděli za doprovodu Sylvie Pecháčkové ještě na asi 15. kilometrový okružní výlet za soustavného opakování názvů zde rostoucích bylin.

VB

Více fotek najdete na našem Rajčeti http://sumavskecesty.rajce.idnes.cz/AL_-_Lecive_plevele_v_okoli_Dobre_Vody_11.7.2015/ 

Friday the 29th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins