Šumavský čtvrtek v květnu : Národní parky šumavské

Vytisknout

12. května 2016: Ing. Pavel Bečka: Národní parky Šumava a Bavorský les – co je spojuje, co rozděluje.

Květnová přednáška je zaměřena na Národní park Šumava a Národní park Bavorský les. Jedno pohoří rozděleno státní hranicí a dva spolu sousedící národní parky. Co je spojuje, co je rozděluje? Kdo to může objektivně posoudit?

Přednášet přišel ing. Pavel Bečka – člověk, který studoval biologii na universitě v Oldenburgu, pracoval na Správě NP Šumava mimo jiné i na projektu „Biomonitoring lesních ekosystémů v bezzásahových oblastech“ a od června 2015 je zaměstnancem správy NP Šumava a současně je zaměstnancem správy NP Bavorský les jako koordinátor česko-německé spolupráce.

Národní park Bavorský les / Nationalpark Bayerischer Wald byl vyhlášen 7. října 1970 a od svého rozšíření v roce 1997 má rozlohu 24 250 hektarů.Původně se rozkládal na ploše 13 100 hektarů v oblasti mezi Roklanem a Luzným. V roce 1997 bylo území NP rozšířeno o oblast severozápadně od Roklanu přes Falkenstein (výška 1315 m) až k Bayerisch Eisensteinu. Uvnitř národního parku Bavorský les leží pouze čtyři obce – Waldhäuser, Guglöd, Neuhütte a Zwieslerwaldhaus. Na území NP se nachází také jedno ze tří ledovcových jezer Bavorského lesa – Roklanské. Nejvyšším bodem národního parku je Roklan (výška 1453 m). Národní park leží na východě Bavorska v zemských okresech Regen a Freyung-Grafenau.

Národní park Šumava vznikl v roce 1991 a je největším ze čtyř národních parků (68 064 ha) České republiky. Hlavním předmětem ochrany jsou jedinečná nerušeně se vyvíjející biologická společenstva. Mimo horských smrčin a pralesních porostů jsou nejvýznamnější slatě, rašeliniště a ledovcová jezera. Šumavský národní park je součástí chráněné krajinné oblasti Šumava. Na území NP bylo vyhlášeno 24 státních přírodních rezervací a jiných maloplošných chráněných území.

Oba parky tvoří jeden z největších (932,8 km²) bilaterálních národních parků Střední Evropy. Jako jeden z největších souvislých komplexů lesa ve střední Evropě je komplex nazýván Zeleným srdcem Evropy.

Sídlem správy NP Bavorský les je město Grafenau, sídlo NP Šumava je ve Vimperku.

Oba NP bychom mohli srovnávat z mnoha aspektů. Důležité je, že pokud navštívíme Šumavu, na první pohled nepoznáme, zda jsme na „naší“ nebo „německé“ straně. Ale jeden rozdíl za všechny: NP Bavorský les trvá již 46 let a v jeho vedení se vystřídali 3 ředitelé, NP Šumava letos slaví 25. výročí vzniku a v jeho čele stálo 10 ředitelů! „Naše“ Šumava se totiž stala „kolbištěm“ politických činitelů.

JK

 

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins