Šumavské čtvrtky - kam kráčí šumavské lesy?

Vytisknout

Přednáška z cyklu Šumavské čtvrtky se konala 10. listopadu 2016; přednášel Ing. Jan Kozel Ph.D. na téma  "Kam kráčí šumavské lesy"?

Na tuto otázku si odpovíme závěrem přednášky.

Jak se o les starat – nechat mu samovolný vývoj nebo péči řídit? Národní park Šumava byl založen v březnu roku 1991. Kromě bezzásahových zón jsou zde navazující území a území s řízenou péčí (něco jako hospodářský les).

Navazující území jsou např. pásy lesa – oloupaných kmenů na stojato - u pramenů Vltavy, aby se zabránilo množení kůrovce. Okolo turistických cest se zase kácí z důvodu bezpečnosti návštěvníků i v bezzásahových zónách.

Kde jsou bezzásahové zóny a jak tam les dnes vypadá? Např. v okolí Plešného jezera proběhl rozpad vrchních pater lesa – co bude dál? Po 10 letech tam již rostou nové stromky. V okolí Smrčiny, na hranici s Rakouskem – Rakušané souše napadané kůrovcem zpracovávají, my ne. V okolí Českých Žlebů je ponechán samovolný vývoj lesa – díky bohatším půdám je zde více bukových lesů.

Tam, kde se o les pečuje, se dosazují poměrně velké a silné sazenice (především buky a jedle). Smrk je na Šumavě velmi silný, agresivní a vitální. Proto se smrčky vyřezávají okolo dosazovaných jedlí a buků i v několika fázích.

Les s řízenou péčí se může v budoucnu stát bezzásahovou zónou.

Nejstarší stromy nejen na Šumavě, ale i v celé ČR, jsou v karu Plešného jezera. Proč? Je to chráněná oblast, nejsou zde vůbec polomy. U cesty z Plešného jezera k Stifterovu památníku je smrk starý 559 let, nově objevený smrk přímo v karu Plešného jezera má 633 roků!

Nechat lesu samovolný vývoj nebo péči o les řídit? Obrázek šumavského lesa odráží obraz celé společnosti i politické prezentace – 50 : 50. V současné době nelze na otázku „Kam kráčí šumavské lesy?“ jednoznačně odpovědět. 

Přednáška Ing. Kozla byla velmi zajímavá, názorně doplňována fotografiemi. Zúčastnilo se 41 posluchačů.

JK

Fotky z přednášky najdete tady

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins