Šumavské čtvrtky – 14. září 2017 - Voda ztracená a vrácená, aneb obnova rašelinišť a mokřadů na Šumavě

Vytisknout

Přednášela paní RNDr. Ivana Bufková, Ph.D.: Voda ztracená a vrácená, aneb obnova rašelinišť a mokřadů na Šumavě

Změna klimatu – klimatické extrémy dopadají na nás všechny i ve střední Evropě. Zvlášť suchý byl rok 2015 a stále je patrný pokles hladiny spodních vod. 

Mokřady mají svoji nezastupitelnou funkci: udržují vodu v krajině, ochlazují krajinu, vrací do půdy živiny a jsou bohaté na druhy živočichů i rostlin. 

Důsledky odvodňování: odumření organismů, v půdě chybí kyslík, uvolňování skleníkových plynů, rozklad hmoty, mizí cenná vegetace a s ní i živočišné druhy.Zavodnit, znamená vrátit vodu do přírody, přesně zvednout hladinu vody (nesmí být ani málo, ani moc). Na rovině je to relativně snadné, ale ve svahu se musí přesně propočítat, kolik hrází, kde, jak vysoké, …. Je to velmi složitý proces. 

Do roku 2016 bylo revitalizováno 610 ha rašelinišť, 62 km kanálů bylo zablokováno. Nejhorším dědictvím železné opony bylo Černohorské rašeliniště, kde vojáci vybudovali 230 cm hluboký odvodňovací kanál a jím vodu stáhli do Vltavy.

Rašeliniště mezi Poledníkem, Luzným a Roklanem (Modravské slatě) zadržují 24 mil. m³ vody.

Jedním takovým revitalizovaným potokem je potok Hučina mezi Stožcem a Novou Pecí. Původní řečiště bylo hledáno podle rostlin, starých katastrálních map, sedimentů, … a bylo nalezeno!  

Každý vodní tok má svoje zákonitosti: nárazový břeh, plato, druhý nárazový břeh. Musí narážet do stran (meandrovat) a ne se vymílat do hloubky. 

Dosud jsou revitalizovány 3 potoky, 5 km. 

Pro zadržení vody v krajině je nutná spolupráce všech: je třeba revitalizovat nejen rašeliniště a vodní toky na Šumavě, ale v celé zemi, v celé střední Evropě …

 

Přednáška byla nesmírně zajímavá. Paní doktorka zaujala nejen obsahem přednášky, ale především svým přístupem a zapáleným přednesem. Potkali jsme se s ní poprvé, ale věříme, že ne naposled.

 

JK 

Saturday the 13th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins