Vernisáž výstavy „Karel Klostermann – spisovatel Šumavy“ v SVK PK

Vytisknout

Zapsané spolky Šumavské cesty a Karel Klostermann – spisovatel Šumavy uspořádaly výstavu u příležitosti 170. výročí narození spisovatele Karla Klostermanna. Výstava by se nemohla uskutečnit bez finančního příspěvku Plzeňského kraje, vydatné pomoci města Plzně, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Národního parku Šumava. Vernisáž výstavy se uskutečnila 1. února 2018 a zúčastnilo se jí bezmála 200 lidí.

Program slovem provázel P. Bečvář ze spolku Šumavské cesty. Pozvání na vernisáž přijali první náměstek primátora města Plzně Mgr. M. Baxa, zastupitelka a členka rady pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. R. Trylčová, ředitel SVK PK Mgr. D. Bechný, ředitel NP Šumava Mgr. P. Hubený a místopředseda spolku Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, zástupce bavorské sekce p. Streger v doprovodu předsedy spolku Karel Klostermann – spisovatel Šumavy Bc. V. Sklenáře. Úvodního (i závěrečného) slova se ujala J. Kolářová, předsedkyně spolku Šumavské cesty. Všichni obohatili podvečer milými slovy o K. Klostermannovi a o Šumavě vůbec. Vernisáž byla doplněna i hudebním vystoupením Mgr. P. Vrobela hrou na mandolínu a četbou úryvků z knih zmiňovaného autora v podání Mgr. J. Hlobila.

Přítomní hosté si v závěru večera na počest výstavy připili pivem Klostermann. Všichni pak byli pozváni k malému pohoštění a hlavně k prohlídce výstavy. Ta má tentokrát dvě části – venkovní na panelech města Plzně a vnitřní, v přízemí SVK PK, která bude od března 2018 putovat po některých místech Plzeňského kraje.

IM

Fotky z vernisáže najdete tady

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins