Velikonoce na Šumavě. Šumavský čtvrtek 8. 3. 2018

Vytisknout

Přednáška z cyklu „Šumavských čtvrtků byla tentokrát úzce spjata s nastupujícím jarem. O nejvýznamnějších křesťanských svátcích Velikonocích přijel do Plzně vyprávět PhDr. Vladimír Horpeniak z muzea v Kašperských Horách. Pravidelní návštěvníci se na něj velmi těšili, protože již na sklonku roku 2015 měl přednášku o Vánocích na Šumavě, na kterou se velmi dlouho s nadšením vzpomínalo.

Pan Horpeniak dorazil, byť ještě ne úplně doléčený z chřipky, ale na jeho výkonu to nebylo znát ani trochu. Měl pečlivě připravenou nejen přednášku, ale i prezentaci fotografií, kterými ilustroval své poutavé vyprávění.

Své povídání začal masopustem jako přípravou na velikonoční svátky, a pak postupně probral den po dni, jak o velikonocích jdou za sebou. Vyprávění to bylo tak poutavé, že návštěvníci ani nevěděli, jak se ocitli na konci svátečního týdne. Poté ještě popsal obrázek po obrázku, kde se vystřídaly jak záběry různých artefaktů, které vlastní muzeum v Kašperských Horách, tak historické fotografie vážící se k svátkům jara.

Nádherný přednes a kultivovaný projev pana PhDr. Vladimíra Horpeniaka povýšil přednášku na těžko zapomenutelné vyprávění.

Moc děkujeme za zážitek a přejeme pevné zdraví. Na závěr přednášky od nás dostal pan Horpeniak diář věnovaný Karlu Klostermannovi, který byl vytvořen k právě probíhající výstavě k 170. výročí spisovatelova narození a na níž se přednášející podílel částí historických fotografií.

PB

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins