Setkání u kapličky sv. Martina 10. 11. 2018

Vytisknout

8. setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích máme za sebou. Počasí nám přálo, mlha zůstala dole a někteří zvládli akci jen v krátkých rukávech. O přípravu se zasloužilo 29 členů spolku Šumavské cesty (včetně rodinných příslušníků).

Letos byly vypraveny z Plzně 2 autobusy – zkušení „horští vůdci“ dopravili účastníky na místo určení do 13 hodin. Tam jsme se mohli občerstvit koláčky a různými nápoji. Všichni zúčastnění byli pečlivě zapsáni do kroniky. Před kapličkou promluvil farář J. Kulhánek, jáhen J. Pečený i sušický ministrant. Sluníčko umocnilo zážitek a také přispělo k celkovému počtu 216 účastníků, což je v historii těchto setkání zatím nejvíce.

Několik členů a členek spolku pomáhalo při vaření šumavské bramboračky, která se podávala v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě. Následoval koncert dvou studentů Plzeňské konzervatoře v kostele sv. Vintíře: varhaník a houslistka podali velmi dobrý výkon.

U kapličky a na varhanním koncertě v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě poutníci přispěli částkou přes 9.000,- Kč, ta bude použita na úpravu pietního místa na Stodůlkách. Zase je co tvořit. J

Večer jsme si pochutnávali na bramborácích, jejichž smažení se ujala mužská část naší výpravy, všichni s úlevou a pocitem, že vše dopadlo dobře bez větších zádrhelů.

Nedělní krátký vejšlap cestou necestou do údolí Křemelné k Frauenthalu nás dobil energií na další týden. Rovněž jsme se účastnili zavěšování zvonu v kapličce sv. Vintíře pod Březníkem. 

RB

Další fotky najdete tady

DSC 0497 panorama

 

 

 

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins