Voděnka 2019

Vytisknout

Termín: 24. - 26. května

Počet účastníků: 12 členů + 4 kamarádi

Na programu bylo splutí Vltavy z Polky na Soumarský most a odtud registrovaným úsekem do Pěkné a dále do Nové Pece. I přes spousty dalších nápadů a navrhovaných změn J))) byl program stoprocentně splněn! Zúčastnilo se 8 lodí, tj. 16 vodáků.

V pátek vyjelo auto s posádkou převážně důchodců ze Štěnovic, aby si víkend ještěprodloužili pěším výletem v okolí Polky a pak provedli rezervaci míst a připravili oheň pro postupně dojíždějící. Večer byl ve znamení oslav nově narozených vnoučat, jedné svatby a jedné maturity (na vyprávění o tom, jak Kamík svůj úspěch oslavil, se těšíme na některé z dalších akcí ….. :-))).

Vodácké putování Teplou Vltavou bylo i přes nižší stav vody vodácky náročné – řeka v těchto místech meandruje a břehy jsou lemovány vrbičkami, ve kterých nikdo uvíznout nechtěl…. Zpestřením byl občasný déšť a dvojí „cvaknutí“. A taky krátká „kávičková“ zastávka v restauraci v Lenoře, kde mnozí zanechali v polštářích na židlích určitě minimálně litr vody ze svých sedinek. Do cíle na „Soumarák“ dorazily všechny lodě bez závažné újmy na zdraví a s nenarušenou komunikací mezi „háčkem“ a „kormidelníkem“. Podvečerní posezení v hospodě na sluníčku doplnilo teplo do žaludku, ale i do celého člověka, a tak další noc ještě díky nakumulování tepla od ohně již byla teplejší než předchozí. Zlatým hřebem akce byl průjezd regulovaným úsekem v oblasti Mrtvého luhu, kde jsme na vyznačených zastávkách i při jízdě byli uneseni nádherou přírody a náležitě si oblast vychutnali. Splouvání je zde nenáročné, a proto překvapil snad jediný strom v řece na tomto úseku, kde byla řekou pokřtěna další osádka. Od této události slunce svítilo a hřálo, což jsme večer všichni viděli na svých obličejích…. Klapla i náročná logistika svozu jednotlivých účastníků a nechybělo ani většinové závěrečné posezení v hospůdkách…. Obdiv a poděkování všem kolegům vodákům a zejména Pavlovi Bečvářovi za podrobnou přípravu, zajištění všeho potřebného a jeho pevné nervy…

AHOJ.

SH

Saturday the 13th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins