Rok na Šumavě 2019 + Veselé kalíšky 12. 12. 2019

Vytisknout

12. 12. 2019 - uprostřed adventu uspořádal spolek Šumavské cesty ve Studijní a vědecké knihovně Plzeň přednášku „Rok na Šumavě“ jako úvodní v rámci nového stejnojmenného cyklu Rok na Šumavě. Tentokrát k nám přijel přímo ředitel NP Šumava Mgr. Pavel Hubený, aby nám v kostce sdělil, co vše se událo v NPŠ v roce letošním a co by zhruba mělo následovat v r. 2020. 

O přednášku/besedu byl zájem, byla poutavá a zajímavá, samozřejmě byl prostor i na četné dotazy. Studovna, v níž se konala, byla naplněná, i když nebyla obsazena místa k stání ani galerie,. 

Z časových důvodů byly nakonec dotazy posluchačů v určité fázi ukončeny a odloženy na přednášky příští. Samozřejmě ne všechny odpovědi pana Hubeného byly optimistické a takové, jaké by asi posluchači rádi slyšeli, hlavně k průběhu kůrovcové kalamity a rozsahu oblastí NP zpřístupněných pro veřejnost. Kůrovcová kalamita gradovala, to bude s nejvyšší pravděpodobností pokračovat i v příštím roce, a to nejen na Šumavě. Nemá smysl zde rekapitulovat obsah přednášky, pro získání potřebných informací je třeba přijít na přednášku osobně. Vcelku lze říci, že si pan ředitel Hubený udržuje optimismus a pevnou víru v to, že se příroda na Šumavě vypořádá s kůrovcovou kalamitou sama.

Rok 2020 bude mít ústřední motto „Rok bezlesí“, a tomuto tématu bude věnována i další přednáška ve SVK v únoru 2020. V květnu pak bude uspořádán výlet na Šumavu s odborníkem z NPŠ.

Abychom spojili příjemné s užitečným, hned po přednášce následovala naše tradiční předvánoční akce – Veselé kalíšky 2019, která se operativně a příhodně uskutečnila u stánku LIONS klubu hned vedle Studijní a vědecké knihovny. Zde se sešla významná část členské základny spolku Šumavských cest, abychom při popíjení lahodného svařáku důk ladně zbilancovali uplynulý rok atd. Popíjení mělo již tradiční motto: Čím větší konzumace, tím větší výtěžek na charitativní účely (zde je nutné neopomenout skutečnost, že celou konzumaci za Šumavské cesty uhradil nám neznámý známý sponzor, za což mu patří dík). Atmosféra byla výtečná a vše potřebné bylo prodiskutováno. Takže na závěr lze říci s naším významným klasikem: Byla to taková vydařená tečka za tím naším případem, pardon, za tím naším rokem Šumavských cest 2019.

JiB

 

Saturday the 13th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins