Rok na Šumavě: Bezlesí - 13. 2. 2020

Vytisknout

Přednáška se jmenovala Šumavské louky a pastviny, a její náplní byl fenomén horských luk. Tyto plochy jsou památkou lidského hospodaření. Šumava měla ještě před druhou světovou válkou úplně jinou podobu, než má dnes. Byla výrazně odlesněna a na všech plochách se intenzivně hospodařilo.

Po roce 1946 se příhraniční oblasti téměř vylidnily a nastalo období nástupu lesních společenstev, která jak přirozenou sukcesí, tak výsadbou převzala vládu nad většinou území.

Dnes je životní styl na Šumavě velmi odlišný od toho, kdy lidé louky kosili, aby měli dostatek krmení pro dobytek v zimě, takže tyto pravidelné periody, na které byla vázána velká část rostlinných druhů, je nutno nahradit řízeným procesem.

NP bere péči o bezlesí jako jednu ze svých priorit v rámci zachování typického krajinného rázu Šumavy. Na přednášce zazněly základní principy péče, které většině posluchačů trochu odhalily, jak složitý a organizačně náročný proces je zapotřebí, aby Šumava nepřišla o jeden ze svých typických atributů.

Šumavské bezlesí se stalo tématem roku 2020.

PB

Více fotografií najdete tady

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins