Svěcení křížku na Stodůlkách 5. - 6. června 2021

Vytisknout

Členové Šumavských cest se velmi těšili na víkend 5. – 6. června 2021, kdy se po několika měsících „covidového lockdownu“ opět konala společná akce, a mohli jsme navštívit naši milovanou Šumavu.

Víkend odstartoval v 9 hodin společným briefingem, kdy se rozdělily jednotlivé úkoly. Za půl hodiny jsme již byli ve stopě a rázným krokem došli na Stodůlky, kde se v 11 hodin konalo žehnání křížku. Křížky do šumavské krajiny vrací Emil Kintzl, a za to mu patří velký dík a obdiv. Emil pronesl několik hřejivých vět a farář Jenda Kulhánek křížku požehnal. Zároveň požehnal i kalendáři na rok 2022, který vydává náš spolek, a na fotkách jsou zobrazeny šumavské krásy. Křížek stojí kousek od místa, kde budujeme pietní místo – základy kaple sv. Sebastiána. Počasí nám přálo a na akci dorazilo velké množství milovníků Šumavy.

Odpoledne jsme se vydali k Pustině, kde jsme pokračovali v hubení lupiny, známé také jako vlčí bob mnoholistý. Tato krásně kvetoucí rostlina představuje pro šumavské luční druhy značné riziko. V průběhu „škubání“ se bohužel přihnal liják a my museli v naší činnosti ustat. Nevadí, jsou naplánovány ještě další brigády.

Večer patřil klasicky soutěži o Šumavě, kdy jsme se nejen pobavili, ale i něco dozvěděli. Několikaměsíční přestávku jsme si vynahradili příjemně prožitým setkáním.

V neděli po snídani jsme šli na polodenní výšlap. Naše kroky vedly opět k Pustině, odkud jsme po modré značce dorazili k rozcestí U Malého Babylonu. Pak jsme prošli lesní cestou až ke Sněžným jámám, které jsou pozůstatkem zlatonosných šachet. Ty jsou velmi mohutné a hluboké, takže v nich vydrží sníh až do léta. Tím si vysloužily i svůj název. Navzdory dešti jsme pokračovali dál po lesních cestách, až jsme dobyli kótu 1125 m n. m. - vrchol hory Křemelné. Na vrcholu hory je z kamenů postavená mohyla, která je věnována spisovateli E. T. Setonovi, jenž ovlivnil mnoho českých skautů. 

Po obědě se konala v kostele sv. Vintíře tradiční česko-německá mše. Vzhledem k epidemiologické situaci letos nedorazili poutníci z německé strany, které jsme vždy vítali na česko-bavorské hranici u Gsengetu. Přesto se mše zúčastnilo přes 50 lidí.

Tentokrát jsme z Dobré Vody odjížděli s velkou nadějí, že pandemie ubírá na intenzitě a my budeme pokračovat v našich pravidelných akcích.

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins