Vejšlap na Spiessovu naučnou stezku a Tupadelské skály 28. 9. 2021

Vytisknout

Státní svátek Den české státnosti jsme se rozhodli oslavit vejšlapem v šumavském předhůří z  Bezděkova do Bezděkova po Spiessově naučné stezce. Sešlo se nás 18, z toho 14 členové našeho spolku, 4 hosté a 1 pes (Zara). V plném počtu jsme se sešli až na nádraží v Bezděkově, někteří jeli vlakem z Plzně, jiní přistoupili cestou, a další se dostavili přímo do Bezděkova po vlastní ose. Celkem jsme ušli takřka 17 km.

Vyrazili jsme s mírným zpožděním, způsobeným nedochvilností vlaku, ale vůbec to nevadilo. Počasí nám od rána přálo, ranní mlhy se rozptýlily a nás vítalo slunce, i když občas na obloze se objevily i mráčky. Pěkné počasí vydrželo celý den.

Spiessova naučná stezka nás zavedla nejprve do Vítaného, což je část obce Bezděkova se 14 popisnými čísly a 35 obyvateli. Udělali jsme tam první krátkou svačinovou zastávku u naučné tabule, která nám zprostředkovala první informace o Christianu Heinrichu Spiessovi (4. 4. 1755 - 17. 8. 1799).

Základní představu o této osobnosti jsme měli už z informace Jany Kolářové, která ji připojila k pozvánce na vejšlap. Naučné tabule, které nás provázely po celý den, tuto úvodní informaci rozšiřovaly, takže nakonec jsme se dozvěděli, že Spiess byl herec, dramatik a spisovatel strašidelných až hororových románů, který údajně inspiroval i K. H. Máchu a Josefa Váchala. Snad studoval v Praze, ale ze studií zběhl k Wahrově divadelní společnosti, kde se seznámil se svou pozdější milenkou herečkou Sofií Körnerovou (rozenou Bauerovou). Z herecké společnosti odešel a získal místo správce bezděkovského panství hraběte Kašpara Heřmana Künigela. Na panství s ním přibyla i Sofie Körnerová se svými dětmi z prvního manželství. Zalíbení v ní nalezl kromě Spiesse i hrabě, což snad vzbuzovalo u Spiesse trudnomyslnost a morbidní myšlenky, které jsou patrné v jeho tvorbě. Spiessovo dílo tvoří 43 svazků románových prací a 15 divadelních her psaných v německém jazyce. Některé jeho texty byly přeloženy i do českého jazyka - již za jeho života Prokopem Šedivým - vydávány pak byly i nejslavnějším klatovským rodákem, nakladatelem, knihkupcem a novinářem Václavem Matějem Krameriem.[1] Spiess se často uchyloval do Tupadelských skal, kde si postavil jakousi poustevnu, a dokonce zde vytvořil i umělý hřbitov pro posílení hororové inspirace. Jeho trudnomyslnost nebyla absolutní, nebránila mu, aby nenalezl milostné vytržení u hraběnky. Před smrtí odkázal veškerý svůj majetek Sofii, která se 2 roky po jeho smrti provdala za hraběte Künigela.

Tupadelské skály představují jeden z největších (délka 230 m a šířka cca 20 m) a zároveň na jihozápadě nejzazších výchozů buližníkového pásma barrandienského proterozoika. Buližníky jsou typicky černé až tmavošedé hlubokomořské silicity. Na jihozápadě jsou skály lemovány úzkými pásy kamenných moří.[2] Skalní útvary jsou opravdu velmi zajímavé a někteří z nás neodolali a vystoupali alespoň k nižším skalním vrcholkům.

Pokračovali jsme po naučné stezce do Bezděkova, kde jsme díky Janě měli domluvenou návštěvu Mýdlenky paní Lenky Sojkové. Paní Sojková nám nejen velmi milým způsobem představila vlastní výrobnu mýdel a další kosmetiky, kterou vybudovala ve vlastním domku, ale také pro nás připravila pohoštění (káva, pivo, koláče), čímž vyplnila mezeru v občerstvení, která neočekávaně vznikla v důsledku uzavření místního pivovaru. Seznámila nás i s dalšími aktivitami, které v Bezděkově pořádá (např. český Oktoberfest). Její kosmetická výrobna je o to zajímavější, že sama je v kosmetické výrobě samoukem, nicméně jistě s vytříbeným vkusem (o čemž svědčí vzhled rodinného domu na konci Bezděkova s krásným výhledem a upravenou nápaditou zahradou). Občerstvili jsme se, poučili a nakoupili originální výrobky.

Pak jsme už jen dokončili putování naučnou stezkou na hřbitově v Bezděkově, kde jsme nalezli náhrobní kámen Spiesse a kámen hraběnky Küniglové, která zemřela ve stejném měsíci jako Spiess. Od hřbitova jsme už šli na nádraží, někteří ještě využili občerstvení v kiosku, který objevil Vláďa Klíma.

Byl to hezký den, v krásné krajině, plný poučení, konzumace švestek a jablek, které nám mnohokrát nabídly stromy vroubící naši cestu.

Jen více takových výletů!!!

D. H.

P. S. Fenka Zara - jinak velmi hodná - sežrala Radce půlku svačiny a ani se neomluvila (tedy ta Zara).

Další fotky najdete po kliknutí tady


Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins