Jarní víkend v Dobré Vodě (9. - 11. 5. 2014)

Vytisknout

Jarní víkend v Dobré Vodě 9. - 11. 5. 2014

Počet účastníků: 14 členů o. s. + 6 kamarádi

                          sobota 17 členů + 3 kamarádi

Byli jsme pověřeni napsat zprávu o další akci Šumavských cest, a tak jsme celý ten víkend pozorovali a poslouchali a snažili se zapamatovat vše zapsání hodné. Snad se nám to podařilo. Při složení autorů tohoto článku (zejména pak VB) se určitě očekává mnoho narážek a sarkasmů. Ano, nemýlíte se, bude tomu tak.

1.   den – pátek 9. 5. 2014

Někteří šplhouni a nemakačenkové, kteří nemusí chodit v pracovních dnech do procesu, se vydali na Šumavu již v průběhu týdne, ale většina účastníků se sjela na Dobré Vodě až v pátek večer. Při přípravě večeře pro svého chotě si Maruška Kuntová uřízla kus prstu, takže jsme očekávali, že Jarda bude mít krevní tučnici, ale nestalo sea. Dokonce Maruška provedla záchranářské samoošetření a nakonec byla schopná i hrát později večer na kytaru. Vlaďka Mášková donesla výbornou hruškovici, jiní zase vínko, tak bylo i dost tekutého moku. Po zaplnění našich volátek - a bylo čím, byť z vlastních zásob, ale nutno dodat, že ty byly přinejmenším nadměrné, což ještě umocnila Zdenička obvyklým příspěvkem z hartmanického pekáče - nás Jana Kolářová obšťastnila, jak je jejím dobrým zvykem, testíkem. Tentokrát to však nebyl test se šumavskou tématikou, ale patrně pod dojmem klesajícího IQ celé skupiny si vzala vzor v U3V a připravila nám doplňovačku známých přísloví nebo ustálených rčení. Pro jistotu výsledky našeho snažení nakonec nevybírala, takže úroveň našich znalostí (či možná neznalostí) zůstala veřejnosti utajena. A aby toho nebylo dost, přidali se poté s další zkouškou Kuntovi – rozdělili zbytek účastníků na 2 soupeřící skupiny a do papírových kelímků jim připravili vzorky něčeho, co se používá v domácnosti, přičemž úkolem bylo poznat, o jaké látky jde. Na body to bylo 6:6, takže se obě skupiny umístily na pěkném prvním místě. Po tak náročném večerním programu odešli někteří zbabělci, mezi nimi i autoři tohoto pojednání, na kutě, a tak o dalším kulturním dění v jídelně nemohou objektivně referovat.

2.     den – sobota 10. 5. 2014

Protože mezi nás zavítal i Michal Mergl, který jel z Plzně až v sobotu ráno, stanovila Jana sobotní odchod na vycházku až na 10. hodinu. Většině účastníků tento pozdně dopolední čas vyhovoval, protože alespoň mohli dospat večerní rej. Už při snídani jsme se dozvěděli některé pozoruhodnosti. Vlaďka Mášková na sebe práskla, že svým nebohým trojčatům kreslila 4-nohé slepice, pročež byla zařazena mezi hrabivé. Jitka Bečvářová si zase přinesla něco krvavě červeného ve skleničce, která nesla název „datlový sirup“, k obohacení svého poněkud exotického jídelníčku, což vyvolalo rozsáhlou greenpeacovskou debatu o tom, kolik že datlů (poznámka pro nebiology a ignoranty: mají červené hlavičky) muselo zařvat, aby si Jitka mohla rozšířit skladbu svého talíře. V 10 hodin jsme se skutečně vydali s Michalem Merglem na biologicko – geologickou vycházku, která v řadě lidí vyvolala hluboké zážitky. Naše kroky směřovaly k vrcholu Křemelné, cestou jsme se od Michala dozvěděli, jak primitivní kytka je blatouch bahenní, který má hodně pestíků i tyčinek a jehož okvětní barvu olizují někteří brouci, a jaký je rozdíl mezi přesličkou rolní a lesní (rolní má 2 formy, nejdříve vyroste nezelená lodyha s „květem“, a teprve později se objeví obvyklý a všem známý zelený stonek s přesličkovými větvičkami, zatímco přeslička lesní má jen jedinou lodyhu, od začátku zelenou). Při dalším stoupání jsme narazili na slimáka a dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi slimáky a plzáky (plzáci mají ocas kulatý, zatímco slimáci špičatý). O chvíli dále Michal strhl kousek kůry ze starého pařezu a hledal v něm život. Našel tam úplně prťavého šneka, kterého musel některým slabozrakým zvětšit na svém fotoaparátu, aby ho vůbec viděli, a nazval ho vrásenkou pomezní. Poté jsme došli až ke Sněžným jámám, kde Michal vysvětlil, že jde o pozůstatek těžby zlata, kterou nám v dalším výkladu blíže popsal. Po prohlídce důlního díla jsme se vydali na vrchol Křemelné, přičemž cestou Vlasta Bureš upozornil na rozhledové místo, které se skromností sobě vlastní nazval Burešovou vyhlídkou, a chtěl, abychom poznali na obzoru viditelné kopce. Protože místopis příliš nezaujal, musel dvojvrchol Ostrého blíže lokalizovat pomocí vhodně stojícího figuranta Pavla Škouly, od jehož pánve byl vrchol vidět nejlépe. Na vrcholu Křemelné (1125 m) jsme našli symbolickou mohylku se jménem Ernest Thompson Seton (jeden ze zakladatelů skautingu). K sestupu na Stodůlky jsme zvolili pod vedením Pavla Škouly neznačenou sestupovou trasu. Přestože šlo o jednoduchý sestup, zranila si v začátku klesání – patrně ještě pod dojmem nezapomenutelného zážitku z výhledu na Ostrý - Zdena Hůrková pravý bérec. Přišla na to až při odpočinkové zastávce, a to už bylo krve jako z vola. Nejspíše v obavě, abychom nemuseli její mrzké tělo snášet do údolí, sešlo se konsilium ranhojičů a mastičkářů, kteří ji nakonec společnými silami zprovoznili k běžné chůzi. Seštupování se jí dostalo až na chirurgické ambulanci sušické nemocnice, kam ji Jana odvezla. V důsledku této události byla neznačená cesta z Křemelné na Stodůlky nazvána diretissimou Zdeny Hůrkové. Na značené cestě před Stodůlkami jsme potkali i chrobáky a hovnivály, které nám Michal identifikoval. Pak jsme se věnovali s Michalem rýžování zlata a granátů z Křemelné. Večeři jsme měli na Rovině, kam jsme se i přes počáteční problémy nakonec vešli a uspokojili svoji touhu po troše toho žvance. Celý den nám přálo počasí, a teprve až při návratu na faru na nás spadlo pár kapek. I sobotní večer byl věnován obžerství a kultuře, ale i tento den autorovi spadla víka, jak u něj ani jinak být nemůže, takže pozdější večerní program opět není zdokumentován.

2014 jarnivikend DB

3.     den – neděle 11. 5. 2014

Na neděli naplánovala paní ředitelka (Jana Kolářová, kdyby to nějaký tupoň náhodou nevěděl) očistnou brigádu v okolí Křemelné se sběrem odpadků. Pro tento účel vyrobil Vláďa Klíma vlastnoručně 2 nástroje pro napichování odpadků, které se velmi osvědčily a jejichž pojmenování bylo předmětem diskusí (viz dále). Protože byly naplánovány 2 očistné trasy, museli jsme se ráno rozdělit na 2 skupiny. První skupina pod vedením Pavla Bečváře šla přes Pustinu a Malý Babylon na Stodůlky a odtud pak na Velký Bor a zpět a dále ke kapličce na Zadních Paštích, na této trase sebrala celkem 4 pytle odpadu a našla 2 pytle stavební sutě. Na Velkém Boru jsme na tabuli CHKO+NPŠ objevili faktografickou a místopisnou nesrovnalost, kterou Vlasta Bureš ihned naprášil příslušné instituci. Cestou na nás spadlo pár kapek, což někteří zhýčkanci označovali za déšť, ale podle autora tohoto sdělení šlo spíše o vlhký vzduch. Druhou skupinu vedla Jana Kolářová a čistili trasu z parkoviště pod Dobrou Vodou na Velký Babylon a dále přes kapličku paní Malé na Předních Paštích až na naši kapličku na Zadních Paštích, cestou nasbírali 5 pytlů odpadu a bystrozraká důchodkyně Muřka Kašparová rozšířila jejich trofej o nález hříbka, takže se patřičně chlubili. Obě skupiny se zde i bez nějakého bližšího telefonického domlouvání svých velitelů sešly překvapivě shodně (v rozpětí 2 minut). Zpátky jsme šli přes Stodůlky a Malý Babylon a cestou jsme diskutovali o vhodném názvu pro výrobek Vládi Klímy. Skupina Pavla Bečváře používala pro nástroj název „nápichník“, zatímco skupina Jany Kolářové – patrně pod dojmem nějakých intimních zážitků ze své trasy vnucovala pojmenování „píchák“. Ani tento jazykovědný spor však nezhatil dobrou náladu mezi členy obou skupin. Po návratu na Dobrou Vodu jsme zlikvidovali zbytky zásob a odjeli domů.

I tato akce se zařadila mezi velmi úspěšné, neboť jsme se jednak obohatili o nové znalosti a zážitky (včetně rýžování zlata) a jednak jsme pomohli některé trasy očistit od odpadků, za což nám prostřednictvím Jany Kolářové poděkoval pan Kec. Zážitky nám tentokrát zpestřil i malý Vítek Šneberk svými krásnými a hlasitými rozlúčkovými pozdravy.

VB, TF

Fotky z Jarního víkendu najdete na http://sumavskecesty.rajce.idnes.cz/Jarni_vikend_v_Dobre_Vode_9._-_11.5/ 

VIdeo z Jarního víkendu najdete na Youtube http://youtu.be/3JUyH68_eJg 

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins