Setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích u Hartmanic

Vytisknout

Je neděle, 9. listopadu 2014. Ten den se koná na Zadních Paštích 4. setkání u kapličky, která je zasvěcena sv. Martinovi. Na setkání tentokrát směřovaly dvě cesty. Na obě vyjížděly z Plzně plně obsazené autobusy. Mnoho lidí přijelo vlastními auty.

Autobus A zastavil v Hartmanicích u hotelu Vintíř. Nejen káva, čaj, polévka…., ale i prohlídka židovské synagogy. Cílem byly Stodůlky, odkud je už jen 2,5 km na Zadní Paště.

Autobus B jel přes Sušici (zastávka v cukrárně L’amour, výstup ke kapli Anděla Strážce) k Paštěckému mostu. Dál už pěšky kolem kapliček na Předních Paštích ke kapličce „naší“. Celá trasa (Paštěcký most, kaplička na Zadních Paštích, Dobrá Voda) měřila 11 km. Bylo však mnoho možností, jak cestu zkrátit - žlutým pendlíkem, zapůjčilo město Hartmanice, autobusem ze Stodůlek nebo z Malého Babylonu. Všechny možnosti byly plně využity.

U obou příchozích cest bratři Bečvářovi svědomitě počítali účastníky. Bylo jich více než 250!!!

U kapličky bylo již od 12 hodin živo. Poutníci využívali pohostinství „Šumavských cest“ – káva, čaj, grog, sladkosti - vše zdarma. V malých hloučcích se diskutovalo o všem možném.

Ve 13 hodin hlavní organizátoři Jana Kolářová a Pavel Bečvář uvítali všechny účastníky. Pochlubili se jménem „Šumavských cest“ nejen s dosavadními výsledky své práce, ale zveřejnili i další úkoly. A není jich málo – koncert Š. Raka 5. 12. v kostele na Dobré Vodě, vybavení kostela varhanami, obnovení základů kaple sv. Šebestiána na Stodůlkách. Velkou akcí bude i Aktivní léto 2015 na Dobré Vodě. Následovalo poděkování panu Jiřímu Juklovi, končícímu starostovi města Hartmanic, za pochopení a vynikající spolupráci. Klobásovou kytičku si jistě zasloužil. Potom se ujal slova Otec Tomas van Zavrel. Jeho rozprava zaujala všechny posluchače. Téma „láska k bližnímu“ uvedl tradicí sv. Martina, který z lásky k bližnímu roztrhl svůj plášť a polovinu dal žebrákovi. Zmínil se i o pověstech o husách, které svým štěbetáním sv. Martina jednak prozradily, jednak rušily. Za trest tedy končí na pekáči. Hezky se poslouchalo o lásce k bližnímu doma, v manželství, zaměstnání i vládě. Poznámka, že i prezident Zeman je náš bližní, vyvolala všeobecné veselí. Kněžské povídání bylo přijato velice kladně. Během rozpravy se i zpívalo. Píseň se sice zkoušela „nanečisto“ před začátkem setkání, ale „Co Čech to muzikant“ zde vůbec neplatilo. Kdyby Otec Tomas nezpíval do mikrofonu, „zpěv 250 hrdel“ by vůbec nerušil klid šumavské přírody. Kázání byl přítomen i jáhen Jan Pečený, který loni zastupoval Otce Tomase a byl atmosférou tak nadšen, že přijel až od Prahy znovu. Po prosbě o boží požehnání shromáždění zatleskalo. Během celého dne držel nad počasím ochrannou ruku sv. Petr – svítilo slunce, bylo teplo, a bílý kůň sv. Martina se asi ještě nějakou dobu bude pást, než přijede na Šumavu.

Nejstarší účastnicí tohoto setkání byla 90letá profesorka historie a francouzštiny paní Bělohlávková, nejmladší – 13měsíční Madlenka, která byla u kapličky již podruhé.

Poutníci se pomalu rozcházeli a většinou mířili na faru na Dobrou Vodu. Tady nejen dobrá bramboračka pí. Zdeničky, pivo, párky, káva, dortíky, ale i trochu duševní potravy. Prodávaly se diáře “Šumava umírající? Ne. Romantická!“ a zcela nová knížka „Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I.“, kterou autor přímo na místě podepisoval. Ing. V. Volenec v kostele sv. Vintíře osvětlil zájemcům symboliku skleněného oltáře výtvarnice V. Tesařové. Byla možná i návštěva muzea Šimona Adlera.

Kolem 17. hod. účastníci zamířili ke svým domovům a jistě se těší na další úspěšné setkání u kapličky 8. 11. 2015. Kéž Bůh dá!!

Dík patří všem, kteří se jakkoliv zapojili do organizace této akce!!!

ZH

Další fotky najdete na http://sumavskecesty.rajce.idnes.cz/Setkani_u_kaplicky_sv._Martina_9._11._2014/ 

 

Saturday the 13th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins