Kdo jsme, co chceme

Vytisknout

Za prapůvod občanského sdružení Šumavské cesty můžeme považovat myšlenku dvou Plzeňáků opravit kapličku na bývalých Zadních Paštích na úpatí hory Křemelné v centrální části Šumavy. Tato myšlenka začala dostávat konkrétnější rysy po benefičním koncertu v Měšťanské besedě v Plzni na jaře roku 2011, jehož výtěžek tvořil základ sbírky. Obnova kapličky se nakonec podařila v očekávaném termínu, a jelikož to byla kaple sv. Martina, byla vysvěcena 11.11.2011 v jedenáct hodin a možná i jedenáct minut. 
To, co bylo původně myšleno jako cíl, se v daný okamžik začalo jevit spíše jako startovní čára pro něco většího a podstatnějšího, než byla samotná obnova kaple.
Po registraci stanov a přidělení IČ dne 28. 02. 2012 začala výkonná rada nově vzniklého sdružení ve složení Jana Kolářová, Pavel Bečvář a MUDr. Vlastimil Bureš pracovat na názvu. Po několika pokusech se shodla na názvu „Šumavské cesty“, který velmi výstižně vyjadřuje snahu trávit maximum času na milované Šumavě, a přitom se na těchto „cestách“ potkávat nejen s turistickými zajímavostmi a historií, ale poznávat i ojedinělý fond málo poničené přírody, který je považován ve svém objemu a ploše za zelené srdce Evropy. Cesty však nejsou jen pouhými spojnicemi na přesun z bodu A do bodu B, nýbrž jsou to i místa, kde se lidé po nich pohybující potkávají. Jinak řečeno, občanské sdružení Šumavské cesty by se rádo na těchto cestách setkávalo s lidmi, kterým Šumava není lhostejná a kteří jsou ochotni pro ni něco vykonat. Je úplně jedno, zda ten či onen jedinec na Šumavě hledá kořeny lidské existence, inspiraci v krásné a nedotčené přírodě, jejíž ochrana je naší základní povinností, nebo je to člověk na Šumavě žijící, který zde očekává zajištění vlastní existence. To, že máme každý trochu jiné cíle, ještě neznamená, že bychom nemohli své síly spojit a potkávat se na křižovatkách šumavských cest, kde tu zasadíme strom, jinde obnovíme dávno zapomenutou památku nebo upravíme pramen čisté vody tak, aby se kterýkoliv poutník mohl bez obav napít. 
K názvu občanského sdružení posléze přibylo i logo, v kterém je zakódovaná nejen cesta, ale i Šumava jako taková. Logo je tedy tvořeno písmenem „Š“ vycházejícím z kopců a směrem do údolí se rozvírajícím do tvaru pohodlné cesty.
Po výše uvedených základních krocích byla uspořádána 29. 05. 2012 ustavující schůze s prezentací našich představ. Ztotožnilo se s nimi 28 zakládajících členů a ti od června 2012 začali pracovat na přípravě dalších akcí.

Vzhledem k platnosti nového Občanského zákoníku na jaře 2014 změnilo občanské sdružení svůj název na Šumavské cesty, zapsaný spolek.

 
Pokud patříte mezi lidi, kterým výše zmíněné myšlenky připadají blízké, a rádi byste se jakýmkoliv způsobem zapojili, dejte nám, prosím, o sobě vědět.

Děkujeme.

Sunday the 14th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins